fbpx
Khách sạn giá rẻ ở huế EMT Homestay

khách sạn 5 sao

Khách sạn 5 sao
Th320

Cùng với những quy định liên quan đến Hướng dẫn viên du lịch, Luật Du lịch 2017 tiếp tục có những quy định, thay đổi mới dựa trên sự kế thừa, tiếp thu và phát triển Luật Du lịch 2005, trong đó có quy định về việc khách sạn không được tự ý gắn chất lượng sao khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định và công nhận chất lượng.

Đọc tiếp…