Tour và bài viết Du lịch Hải Phòng

Tour du lịch Cát Bà 3N2Đ đón trả tại Hà Nội
Khởi hành:Hằng ngày
Loại tour:Ghép đoàn hằng ngày
Số ngày:3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:Xe du lịch, Thuyền

3.250.000đ

Tour du lịch Hạ Long – Cát Bà 3N2Đ
Khởi hành:Hằng ngày
Loại tour:Ghép đoàn
Số ngày:3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:Xe du lịch, Thuyền

4.500.000đ

Tour du lịch Cát Bà 2N1Đ đón trả tại Hà Nội
Khởi hành:Hằng ngày
Loại tour:Ghép đoàn hằng ngày
Số ngày:2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện:Xe du lịch, Thuyền

1.950.000đ 2.290.000đ