fbpx
Khách sạn giá rẻ ở huế EMT Homestay

Ngày: 04/08/2018

Phan Bội Châu, danh nhân văn hóa
Th804

Phan Bội Châu ra đời 26/12/1867 tại Đan Nhiễm, Nam Hòa, Nam Đàn, Nghệ An. Mẹ ông là Nguyễn Thị Nhàn, cha là Nguyễn Thị Nhàn. Từ nhỏ Phan Bội Châu đã nổi tiếng thông minh, Lúc 6 tuổi chỉ trong vòng 3 ngày đã thuộc hết Tam Tự Kinh, đọc hiểu sách Luận Ngữ lúc 7 tuổi, thi đỗ đầu huyện lúc 13 tuổi. Lòng yêu nước đã có sẵn trong người ông. Lúc cụ Phan 17 tuổi, ông đã sáng tác bài “Hịch Bình Tây Thu Bắc” treo ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Vào năm 1885 lúc ấy ông 19 tuổi. Ông cùng Trần Văn Lương thành lập đội “Sĩ tử Cần Vương” (hơn 60 người). Nhưng bị quân Pháp khủng bố nên phải giải tán. Đọc tiếp…