fbpx
Khách sạn giá rẻ ở huế EMT Homestay

Ngày: 25/11/2017

Tiếng anh cho lễ tân khách sạn
Th1125

Tiếng anh cho lễ tân khách sạn gồm những gì? Đặc thù công việc của lễ tân trong khách sạn là tiếp xúc rất nhiều với khách hàng, bên cạnh việc giao tiếp với các khách hàng bản địa, mỗi lễ tân khách sạn cũng được yêu cầu phải nói được Tiếng Anh và trao đổi tốt với các khách hàng nước ngoài. Đọc tiếp…